Välkommen till Södra Ålands högstadiedistrikt!

VÅRA ENHETER
Kyrkby högstadieskola, Skolvägen 5, 22150  JOMALA, tel 018-328 710  www.khs.ax
Träningsundervisningen, Skolvägen 5, 22150  JOMALA, tel 018-328 725 www.tra.ax

LÅGSTADIESKOLOR I SKOLDISTRIKTET
Eckerö skola, 22270 ECKERÖ, 018-38 361 www.eckeroskola.ax
Näfsby skola, 22240 HAMMARLAND, 018-364 540 www.hammarland.ax
Lemlands grundskola, 22610 LEMLAND, 018-34 950 www.lemland.ax
Lumparlands skola, 22630 LUMPARLAND, 018-359 031 www.lumparland.ax
Södersunda skola, 22130 GOTTBY, 018-32 471 www.jomala.ax
Vikingaåsens skola, 22150 JOMALA, 018-32 970 www.vikingaasen.ax